Year
Chairman
Secretary
2020 Ca Tanuj Kumar Garg Ca Girish Kumar Narang
2019 CA Girish Kumar NarangCA Chaman Singh
 2018CA Praveen Kumar SinghalCA Tanuj Kr. Garg
2017
CA Atul Aggarwal CA Tanuj Kr. Garg

2016

CA Sanjay SharmaCA Sudhir Kumar
2015 
CA Kailash Chand Gupta CA Sanjay Sharma
2014
CA Manoj Kumar Agrawal CA Kailash Chand Gupta
2013
CA Atul Kumar Garg CA Manoj Kumar Agrawal
2012
CA Manoj Kumar Arora CA Shikha Singhal
2011
Sh. Prakash Chand Agarwal Sh. Manoj Kumar Arora
2010
Sh. Deepak Aggarwal Sh. Atul Kumar Garg
2009
Sh. Mahim Mittal Sh. Vijay K. Bhalla
2008
Sh. Manish Gupta Sh. Mahim Mittal
2007
Sh. Subhash Agarwal Sh. Manoj Agarwal
2006
Sh. Vikas Agarwal Sh. Yogesh Malik
2005
Sh. Rajeev Sharma Sh. Dhruv Agarwal
2004
Sh. Yogesh Malik Sh. Rajeev Sharma
2003
Sh. B.M. Agarwal Sh. Alok Gupta
2002
Sh. B.M. Agarwal Sh. Alok Gupta
2001
Sh. P.K. Chand Sh. P.R. Gupta
From 6-09-00
Sh. Dinesh Mittal Sh. B.M. Agarwal
2000
Sh. Dinesh Mittal Sh. Yogesh Malik
1999
Sh. Amitabh Gupta Sh. Prashant Kr Chand
1998
Sh. Vinod Gupta Sh. Dinesh Mittal
1997
Sh. Subhash Agarwal Sh. Amitabh Gupta
From 19-03-96
Sh. Subhash Agarwal Sh. Vinod Gupta
Till 19-03-96 Sh. Anil Maheshwari Sh. Vinod Gupta
1995 Sh. R.K. Agarwal Sh. Subhash Agarwal
1994 Sh. Ashok Goyal Sh. Subhash Agarwal
1993 Sh. S.C. Goyal Sh. R.K. Agarwal
1992 Sh. Anil Grag Sh. Ashok Goyal
 
 
     
341898 Times Visited